องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง