องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาด (ประมูลด้วยวาจา) พัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน

เรื่อง ขายทอดตลาด (ประมูลด้วยวาจา) พัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

องคืการบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน  อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาด (ประมูลด้วยวาจา) พัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง