องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน งบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน งบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน งบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง