องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้


แจ้งประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รอบที่2

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รอบที่ 2    เอกสารประกอบ แจ้งประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รอบที่2
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง