องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้


เรื่อง การกำหนดชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561

    รายละเอียดข่าว

 ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2561

ณ ชั้น 1 งานจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

  • ภาษีบำรุงท้องที่ .... ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษีได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2561
  • ภาษีโรงเรือนและที่ดิน .... ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษีได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2561
  • ภาษีป้าย ..... ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษีได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2561

“ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง”

      เอกสารประกอบ เรื่อง การกำหนดชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง