องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
แผนดำเนินการประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) [ 5 เม.ย. 2565 ]37
2 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน [ 31 ม.ค. 2565 ]45
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565 [ 12 พ.ย. 2564 ]80
4 รายงานนำเสนองบประมาณ 2564 [ 12 พ.ย. 2564 ]55
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ6เดือน) [ 16 มี.ค. 2564 ]150
6 ประกาศแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 [ 28 ต.ค. 2563 ]140
7 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 [ 28 ต.ค. 2563 ]149
8 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 ต.ค. 2562 ]22
9 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]131
10 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดสะเทียน ประจำปี [ 14 พ.ย. 2561 ]137
11 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 31 ต.ค. 2561 ]142
12 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน [ 4 ต.ค. 2561 ]144
13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 4 ต.ค. 2561 ]133
14 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดสะเทียน [ 16 พ.ค. 2561 ]138
15 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต [ 9 ก.พ. 2561 ]142