องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
ป้องกันปราบรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ขอแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารองค์การบริหารส่วนตัวตำบลกุดสะเทียน [ 28 มี.ค. 2565 ]70
2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]52
3 รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 2565 [ 27 ม.ค. 2565 ]47
4 การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]52
5 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]40
6 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 10 ม.ค. 2565 ]38
7 สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 29 เม.ย. 2564 ]144
8 แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน [ 28 เม.ย. 2564 ]137
9 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]141
10 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]137
11 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๒ [ 25 มิ.ย. 2562 ]140
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน [ 25 มิ.ย. 2562 ]131
13 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๒ [ 24 มิ.ย. 2562 ]139
14 รายงานการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปี 62 [ 24 มิ.ย. 2562 ]128
15 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและการต่อต้านการทุจริต [ 15 พ.ย. 2561 ]135
16 จตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 9 เม.ย. 2561 ]128