องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
ป้องกันปราบรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 29 เม.ย. 2564 ]43
2 แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน [ 28 เม.ย. 2564 ]43
3 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]42
4 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]43
5 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๒ [ 25 มิ.ย. 2562 ]48
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน [ 25 มิ.ย. 2562 ]41
7 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๒ [ 24 มิ.ย. 2562 ]42
8 รายงานการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปี 62 [ 24 มิ.ย. 2562 ]44
9 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและการต่อต้านการทุจริต [ 15 พ.ย. 2561 ]45
10 จตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 9 เม.ย. 2561 ]40