องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 81 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองเจริญ-หนองกุง บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลกุดสะเทียน [ 12 ต.ค. 2564 ]31
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังคูณ-สิบเก้าโปร่ง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน [ 12 ต.ค. 2564 ]27
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 12 ต.ค. 2564 ]26
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งเสาไฟ แบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนน LED แบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ แยกส่วน สายกุดสะเทียน-สามแยกวังคูณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน [ 30 ก.ย. 2564 ]30
5 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจร สายกุดสะเทียน-ท่าแก 2 หมู่ที่ 1 ตำบลกุดสะเทียน [ 23 ก.ย. 2564 ]35
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองเจริญ – หนองกุง บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลกุดสะเทียน [ 23 ก.ย. 2564 ]33
7 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจร สายกุดสะเทียน - ท่าแก 1 หมู่ที่ 1 ตำบลกุดสะเทียน [ 23 ก.ย. 2564 ]29
8 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังคูณ-สิบเก้าโปร่ง ตำบลกุดสะเทียน [ 22 ก.ย. 2564 ]39
9 ประกาศราคากลางก่อสร้างพร้อมติดตั้งเสาไฟ แบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนน LED แบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ แยกส่วน สายกุดสะเทียน - สามแยกวังคูณ ตำบลกุดสะเทียน [ 20 ก.ย. 2564 ]29
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 10 ก.ย. 2564 ]36
11 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง ตำบลกุดสะเทียน [ 9 ก.ย. 2564 ]37
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด โรงเรียนบ้านโนนเสถียร หมู่ที่ 2 บ้านโนนเสถียร [ 9 ก.ย. 2564 ]36
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด สำนักสงฆ์ป่าดอนโมง หมู่ที่ 2 บ้านโนนเสถียร [ 9 ก.ย. 2564 ]37
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านพ่อทองอินทร์ – หน้าบ้านพ่อคำพอง หมู่ที่ 2 บ้านโนนเสถียร [ 9 ก.ย. 2564 ]41
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 9 ก.ย. 2564 ]34
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 9 ก.ย. 2564 ]37
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 9 ก.ย. 2564 ]39
18 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยปูผิว Asphaltic Concrete หนา 0.05 ม. สายในหมู่บ้านบ้านใหม่ศรีทอง หมู่ที่ 6 [ 27 ส.ค. 2564 ]37
19 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยปูผิว Asphaltic Concrete หนา 0.05 ม. สายภายในหมู่บ้านบ้านวังคูณ หมู่ที่ 5 [ 27 ส.ค. 2564 ]35
20 ประกาศราคากลางปรับปรุงถนน สายกุดสะเทียน - โนนเสถียร โดยปูผิว Asphaltic Concrete บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 8 [ 26 ส.ค. 2564 ]35
 
หน้า 1|2|3|4|5