องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม [ 5 เม.ย. 2565 ]43
2 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 9 เม.ย. 2561 ]131
3 แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต [ 9 เม.ย. 2561 ]137