องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]39
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 6 เม.ย. 2564 ]40
3 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 5 ม.ค. 2564 ]40
4 คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานราชการรักษาราชการแทน [ 6 ม.ค. 2563 ]40
5 การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล สายงานประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ประเภทวิชาการในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ [ 26 ก.พ. 2562 ]42