องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 94 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่(เพาะเห็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2565 ]63
2 ประกาศการขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะการจัดเก็บ ปี 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]57
3 ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค [ 21 ก.พ. 2565 ]75
4 นางวรินทร์ธร สุวรรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน [ 4 ก.พ. 2565 ]8
5 ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]103
6 ประกาศ เรื่อง ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระคำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ [ 10 ม.ค. 2565 ]99
7 ประกาศ เรื่องงบแสดงฐานะการเงิน งบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]99
8 เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย [ 21 ธ.ค. 2564 ]96
9 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]88
10 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิก อบต. และนายก อบต.กุดสะเทียน [ 1 พ.ย. 2564 ]113
11 เรื่อง การปฏิบัติตัวด้วยการวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้ง [ 1 พ.ย. 2564 ]107
12 ขอความร่วมมือทุกท่าน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ::ผ่านทางออนไลน์:: [ 1 พ.ย. 2564 ]102
13 ประกาศเรื่อง กำหนดการออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ2565 [ 27 ต.ค. 2564 ]108
14 ประกาศ เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน [ 26 ต.ค. 2564 ]117
15 ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 ก.ย. 2564 ]113
16 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]138
17 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 3 [ 18 มี.ค. 2564 ]87
18 ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาด (ประมูลด้วยวาจา) พัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ [ 16 มี.ค. 2564 ]136
19 ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]134
20 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]129
 
หน้า 1|2|3|4|5