องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 
  เจ้าหน้าที่ กกต.ตำบลกุดสะเทียนออกตรวจการเปิดหน่วยล...
      

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

เจ้าหน้าที่ กกต.ตำบลกุดสะเทียนออกตรวจการเปิดหน่วยลงคะแนน ใ...

  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ส่งมอบหีบบัตรเลือก...
      

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง ว...

  โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้า...
      

วันที่อังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ได้จัดโ...
 
การประชุมประจำเดือนผู้นำฝ่ายปกครองตำบลกุดสะเทียน
โครงการ "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี"
 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560