องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560

การติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน
เลขที่ 139 ม.6 ตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180

โทร : 042-315871-2
e-mail : kudsatian@gmail.com
เว็ปไซต์ : www.kudsatian.go.th