องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


เจ้าหน้าที่ กกต.ตำบลกุดสะเทียนออกตรวจการเปิดหน่วยลงคะแนน ในตำบลกุดสะเทียนทั้ง 8 แห่ง


วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

เจ้าหน้าที่ กกต.ตำบลกุดสะเทียนออกตรวจการเปิดหน่วยลงคะแนน ในตำบลกุดสะเทียนทั้ง 8 แห่ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเรียนมาเพื่อทราบ

2021-11-28
2021-11-27
2021-11-23
2021-11-01
2021-09-30
2020-12-29
2020-08-26
2020-08-12
2020-08-08
2020-08-04