องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์การเลืองตั้ง และแบบพิมพ์ต่างๆ ให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในตำบลกุดสะเทียนทั้ง 8 แห่ง


ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์การเลืองตั้ง และแบบพิมพ์ต่างๆ ให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในตำบลกุดสะเทียนทั้ง 8 แห่ง

2021-11-28
2021-11-27
2021-11-23
2021-11-01
2021-09-30
2020-12-29
2020-08-26
2020-08-12
2020-08-08
2020-08-04