องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง อาสาสมัครสาธารณสุข (การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน)


วันที่อังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ได้จัดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง อาสาสมัครสาธารณสุข (การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน) ณ.หอประชุม อบต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง, เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู...จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

2021-11-28
2021-11-27
2021-11-23
2021-11-01
2021-09-30
2020-12-29
2020-08-26
2020-08-12
2020-08-08
2020-08-04